Welkom op onze site

Beste bezoeker,

Van harte welkom op de site van onze school!

U kunt hier de sfeer op onze school opsnuiven door te bladeren in ons fotoalbum. Ook vindt u er allerlei nuttige informatie over onze school. Uiteraard kunt u ook steeds bij ons persoonlijk terecht met al uw vragen of opmerkingen. Aarzel niet om ons te contacteren.

Wie door deze site nieuwsgierig wordt naar hoe het er op onze school echt aan toe gaat: Steeds welkom om ons in levende lijve te komen bezoeken!

Namens het schoolteam.

Wim Van Damme directie

Nieuw op onze site...

Hieronder vind je de laatste 3 updates op onze site. Je kan gerust zelf een reactie plaatsen op een berichtje. Een overzicht van alle berichten vind je hier.

Opvang in de Paasvakantie en weekends april

De Stad Aalst is er zich van bewust dat momenteel een maximale inzet wordt gevraagd van personeelsleden in de cruciale beroepen. Daarom werd beslist om tijdens de paasvakantie, en bij uitbreiding op paasmaandag en alle weekends in de maand april 2020, gratis opvang te voorzien voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar van mensen die in Aalst tewerkgesteld zijn of stage lopen in de cruciale sectoren: ziekenhuizen, woonzorgcentra, politie, brandweer, thuiszorg, zorg- of medische sector in het algemeen (vb. zelfstandige thuisverpleging, apotheker), …

Vanaf zaterdag 4 april 2020 wordt elke dag opvang voorzien. Deze opvang zal plaatsvinden in stedelijke basisschool De Notelaar (Vrijheidstraat 65, 9300 Aalst). Concreet gaat het over volgende dagen:

 • het weekend van 4 en 5 april 2020
 • de paasvakantie van 6 tot en met 19 april 2020 (inclusief paasmaandag en weekends)
 • het weekend van 25 en 26 april 2020

Om organisatorische redenen wordt gevraagd om kind(eren) op voorhand in te schrijven. Inschrijven kan vanaf dinsdag 24 maart 2020 via volgend inschrijvingsformulier. Bij de inschrijving zal gevraagd worden om een werkgeversattest op te laden.

Alle informatie omtrent deze extra kindervangmogelijkheden kan u vinden op www.aalst.be/crisiskinderopvang of https://www.aalst.be/crisiskinderopvang/crisiskinderopvang-in-de-maand-april

De school opent enkel en alleen maar op vraag van het lokale bestuur.

Tijdens de paasvakantie hebben de leerlingen ook effectief vakantie. Ze mogen dan geen alternatieve vormen van leren aangeboden krijgen. De invulling van de vakantieopvang bestaat uit sport en spel, maximaal rekening houdend met de geldende voorzorgsmaatregelen.

Stad Aalst organiseert crisisopvang tijdens de paasvakantie. Het schoolteam.

plaats een reactie | door | geplaatst onder: Algemeen

Beste ouders,

Het digitale platform van De Linde is gelanceerd. Dit digitale platform is een verzameling van alle activiteiten/ websites/ werkbundels/ brieven/ ideeën … die u van onze leerkrachten ontvangen heeft om de kinderen educatief aan het werk te zetten. Hier komt niets EXTRA op, alles wordt in eerste instantie doorgestuurd via Gimme of via middelen afgesproken met de klasleerkracht.

Het enige EXTRA document kan u vinden bij AANBOD => ALG . Deze pagina bevat alle interessante links/ websites om jullie kinderen op een andere manier educatief bezig te houden. Druk op de rode titels om naar de website te gaan!

U kan dit platform bereiken via https://michielvonck.wixsite.com/vbsdelinde

Belangrijk:

– Al deze activiteiten/ taken zijn NIET VERPLICHT! Deze activiteiten/ taken dienen vooral om de geziene leerstof te herhalen en tellen dus ook niet mee voor het rapport. 

– Laat uw kind ook geen volledige dag aan deze activiteiten werken, ze moeten na de paasvakantie nog heel wat nieuwe leerstof zien en het zou jammer zijn moesten de kinderen tegen dan al uitgeblust zijn. Er zijn ook heel wat andere activiteiten waarbij de kinderen al spelend leren. Stel samen met uw kind een dagschema op waarbij er een goede balans gemaakt wordt tussen “werken” en “spelen”. 

– Om de schermtijd te beperken, kunnen heel wat taken geprint worden. Dit laat de kinderen toe om enkele oefeningen op papier te maken en hun ogen de nodige rust te geven. Helaas is dit niet bij elke taak mogelijk… De leerkrachten houden zelf een overzicht van hun taken bij en zullen in de toekomst aanvullen waar nodig. 

Hou zeker Gimme, onze schoolwebsite en Facebook in de gaten voor verdere maatregelen.

Zorg voor elkaar… #samentegencorona

Vriendelijke groeten!

Het schoolteam

plaats een reactie | door | geplaatst onder: Algemeen

Beste ouders,

De kinderen kunnen tijdens de normale schooluren ( 08:35-15:30 ) opgevangen worden. Als er ouders zijn die in “shiften” werken dan mogen zij hun kinderen vroeger komen ophalen. Indien je de kinderen vroegtijdig komt ophalen, kom zeker langs bij het secretariaat zodat u de directeur/ secretariaat hiervan op de hoogte kan stellen.

NOG EVEN TER VERDUIDELIJKING:

Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien (dus als je uit huis moet werken of kinderen van gezondheids- en/of veiligheidswerkers) of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders.

OPGEPAST:

De voor- en naschoolse opvang is nog steeds ter betaling. Ook de middagtoezichten worden aangerekend!

Hou onze website, Facebook en GIMME telkens in de gaten voor verdere maatregelen.

Het schoolteam

plaats een reactie | door | geplaatst onder: Algemeen

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.  

Wat betekent dit voor onze school? 

Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien (dus als je uit huis moet werken of kinderen van gezondheids- en/of veiligheidswerkers) of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders. 

De kinderen kunnen maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag opgevangen worden van 07:00 tot 18:00. De opvang van woensdag gaat door van 07:00 tot 13:00. 

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie…  

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.    

OPGELET: woensdag 18 maart is en blijft een verlofdag, dan is er ook GEEN opvang! 

OPGELET: kinderen die naar de opvang komen, brengen boterhammen mee. Er worden GEEN warme maaltijden voorzien. 

De begeleidende klassenraden zullen nagaan hoe we de gemiste leerstof bijwerken. Je krijgt daarover ten gepaste tijde de nodige informatie.   

Wat kan je als ouder doen? 

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je telefonisch contact op met de huisarts.  

Spreek met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus  

Meer informatie? 

plaats een reactie | door | geplaatst onder: Algemeen

Nieuwe richtlijnen om kwetsbare groepen te beschermen. Wat betekent dit voor onze school?   

Vanaf vandaag gelden er nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen.

De algemene richtlijnen zijn: vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en verminder contacten tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen.

Nu is volgens virologen het moment om op deze manier samen de verspreiding van het coronavirus in te dijken. De maatregelen gelden minstens 1 maand, met herziening op 31 maart.   

Wat betekenen deze richtlijnen voor onze school?

Als basisprincipe geldt: volwassenen en externen die niet op school moeten zijn houden we uit de school en we beperken het contact tussen kinderen en volwassenen. Dat moet vooral de kwetsbare groepen beschermen.

De komende weken zal onze school zich daarom beperken tot haar kerntaak: lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken. We laten activiteiten zoals opendeurdagen, schoolfeesten, uitstappen naar woonzorgcentra, … niet doorgaan.  We stellen meerdaagse (buitenlandse) excursies uit. Zwemmen en eendaagse uitstappen in open lucht kunnen wel doorgaan.

Concreet betekent dit voor onze school dat we het eetfestijn van 14 en 15 maart niet laten doorgaan!

Iedereen die kaarten heeft gekocht, zal vergoed worden. Breng de kaarten mee naar school en we geven jullie het volledige bedrag terug. Jullie hebben tot 31 maart de tijd om deze kaarten bij het secretariaat of bij de directeur in te ruilen. Gelieve deze informatie door te geven aan externen die kaarten zouden gekocht hebben.

Indien er reserveringen via telefoon gemaakt zijn, gelieve ons te bellen zodat we zeker zijn dat jullie deze informatie ontvangen hebben.

Blijven eerdere richtlijnen van toepassing?  

De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen.

Waarom gaan alle scholen nu niet dicht?  

Alle scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch nog steeds niet nodig:  

 • De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te verslaan dan volwassenen. 
 • Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te vertragen. Alle scholen sluiten heeft daar op dit moment geen impact op. Integendeel door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met de kwetsbare groepen wat we juist willen vermijden.

Wat kan je als ouder doen?  

Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren: 

 • Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar school, zodat zij dit niet moeten doen. 
 • Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders. 

Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge van een kankerbehandeling of diabetes)  overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is.  

Als ouder blijf je de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen verder toepassen.  Je vindt ze op Onderwijs Vlaanderen – Informatie over het coronavirus voor ouders  

 Meer informatie?  

 Onderwijs Vlaanderen – Informatie over het coronavirus voor ouders 

plaats een reactie | door | geplaatst onder: Algemeen
 • Snelnieuws

  Beste bezoeker,

  de school is intussen opnieuw opgestart. Alle info is meegedeeld via GIMME. Gelieve de voorschriften goed op te volgen. Bedankt.

  Vriendelijke groeten,
  het schoolteam

 • Kies je klas

 • Statistieken

  • 566323Totale hits:
  • 237Hits vandaag:
  • 275Hits gisteren:
  • 0Bezoekers op dit moment online:
 • Activiteitenkalender

  Klik hier voor onze volledige activiteitenkalender.

 • Nieuwsbrieven

  Email:

 • archieven