Info school

1. algemene informatie

1.1 Wie is wie in onze school?
1.1.1 Structuur

Zoals in de meeste scholen worden in onze school de leerlingen ingedeeld in leerlingengroepen volgens de leeftijd en dit vanaf de eerste kleuterklas tot en met het zesde leerjaar.  Zowel jongens als meisjes worden in onze school toegelaten.

1.1.2 Lestijden en opvang

Onze school begint elke dag om 8.35 uur. ’s Middags stoppen we om 11.45 uur, en herbegint de school om 13.15 uur en dit tot 15.30. Enkel op woensdag niet, dan is er les tot 12.10 uur.

Onze voorschoolse opvang begint om 7 uur (betalend). De naschoolse opvang duurt elke dag tot maximum 18 uur (betalend). Enkel woensdag niet, dan duurt de opvang tot 13.00 uur.

1.1.3 Organisatie

Schoolbestuur

Ons schoolbestuur is een VZW met als naam:
Vrij Katholiek Onderwijs Nieuwerkerken.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

 • voorzitter = Dhr. Roland Brisard
 • gedelegeerd bestuurder = Dhr. Maurits Lievens
 • leden = Mevr. Nicole Goubert ,Dhr. Luc Van der Biest, Mevr. Katrien Van Gerwen en Dhr. Yvan De Cleer

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Scholengemeenschap

Onze school behoort tot de scholengemeenschap KABORA (Katholiek Basisonderwijs Regio Aalst).

Klassenraad

De klassenraad bestaat uit de directie en de leerkrachten van de betrokken leerlingengroep.  Deze raad wordt indien nodig aangevuld met medewerkers van het CLB, de zorgcoördinator of andere externe begeleiders.

Schoolraad

Deze raad is samengesteld uit afgevaardigden van drie geledingen:

Het personeel:

An Stinders
Ingrid Van Den Neucker
Lutgart Vanden Meersch

De ouders:

Klaartje Van Goethem
Nathalie Limpens
Els Claes

De lokale gemeenschap:

Marcel Brondeel
Christiane Scheerlinck
Gisela Muylaert

 

2. ons opvoedingsproject

In onze school worden kinderen geholpen om zich ten volle te ontplooien. Dit gebeurt doorheen het hele schoolleven.

Onze school wil zich nadrukkelijk profileren als een Nederlandstalige basisschool. Onze kinderen willen we begeleiden in het correct leren hanteren van onze taal. Van onze ouders verwachten we een minimale inspanning om zich onze taal ook eigen te maken.

Wij initiëren alle leerlingen in de katholieke godsdienst. Wij vinden het belangrijk dat zij kennismaken met onze christelijke godsdienst maar respecteren en waarderen ook andere godsdiensten en levensbeschouwingen.

Vanuit onze Christelijke levensvisie hechten wij veel belang aan waarden zoals: vergevingsgezindheid, verdraagzaamheid, hulpvaardigheid, meevoelen en meeleven, gedienstigheid, eerbied, opkomen voor de zwakken, eerlijkheid, enz…

In onze school mag men dus verwachten dat mensen proberen samen te leven en samen te werken in liefde en dienstbaarheid. We denken hier aan allerlei solidariteitsacties, ten voordele van de derde en vierde wereld.

“De Linde” wil vooral een school zijn waar de kinderen centraal staan en waar ze, samen met leerkrachten, ouders en anderen, zich goed voelen.

Een school waar we een evenwicht zoeken in het ontwikkelen van kinderen, op vlak van hoofd, hart en handen. Een school waar we :

* elkaar en onze omgeving respecteren

* we correct assertief leren handelen

* samen groeien naar zelfstandigheid.

* ons gelukkig kunnen voelen

* conflicten leren uitpraten.

* werken aan een positief zelfbeeld

* ons kunnen ontwikkelen volgens onze eigen mogelijkheden.

* aandacht hebben voor leren leren

* vertrekken vanuit de leef- en belevingswereld van de kinderen

* als leerkracht, ons blijven professionaliseren.

* actief, coöperatief en structureel leren

* elkaar stimuleren, motiveren en uitdagen, met de nadruk op creativiteit

* de verschillende leerattitudes (inzet, volharding, concentratie, doorzettingsvermogen, orde, netheid, nauwkeurigheid,…) stimuleren

* de leerplandoelen van het Katholieke Basisonderwijs nastreven

* streven naar een open communicatie

3. Schoolnaam?

Motivatie van “DE LINDE” als schoolnaam

Standplaats van de linde: ontmoetingsplaats.

De linde is van oorsprong een bosboom. De laatste eeuwen vindt men hem meestal enkel als aangeplante boom. Die vind je dan meestal op plaatsen om elkaar te ontmoeten: op een kruispunt, een viersprong, waar mogelijk op een heuvel. Soms stond hij op een erf of een plein. Dikwijls bevond er zich een rustbank: wellicht twee boomstronken met een plank erop. Vanzelfsprekend had dit plekje-onder-de-boom ook amoureuze gronden: koppels hadden er hun plaats van afspraak.

Ontmoetingsplaats = rechtspraak.

De linde werd als symbool van de wijsheid beschouwd. Onder de linde werd eeuwenlang “recht” gesproken, hadden raadszittingen plaats en kwamen dorpswijzen bijeen. De Frankische rechtsheer sprak recht onder de linde op de binnenkoer van zijn woning. Deze rechtspraak ligt aan de basis van de onze.

Ontmoetingsplaats met Freya en Onze-Lieve-Vrouw.

Onze voorouders, de Germanen, hadden de gewoonte om hun godheden uit te beelden op palen of op de stam van een boom die aan de grond gewijd was. Zo huisde Freya, de godin van de vruchtbaarheid en de liefde, in de linde. In de meimaad (vruchtbaarheidsmaand) vonden hierbij dan religieuze ritussen plaats. Door de kerstening werd Freya vervangen door een ander beeltenis dat sysmbool stond voor de liefde: Onze-Lieve-Vrouw. Ook de verering in de meimaand bleef. En jawel, tot voor enkele jaren sierde een kapelletje met een Onze-Lieve-Vrouwbeeldje onze schoollinde.

“De Linde” = ontmoetingsplaats.

We ontmoeten er elkaar tijdens de speeltijden, spelen rond onze linde, verpozen even op de banken. Vriendschappen worden eronder of toch in de buurt gesloten. Ruzietjes worden bijgelegd, recht wordt gesproken…
Bij het begin en/of einde van elk seizoen, bij bijzondere gelegenheden (bv. kerstmarkt) bestaat de mogelijkheid om onder de linde eenvoudig te feesten met zang en dans.

De Linde = natuurverschijnsel.

Waarneming van vorm, uitzicht, bloemen, bijen, vogels, bladeren, vruchten,… in wisselende jaargetijden. De linde(boom) als waardesymbool. Als een boom putten wij nieuwe krachten. Een boom uit water, de mens uit het Levend Water: Jezus en de aan Hem verbonden christelijke waarden. Pal staan als een boom. De dubbele betekenis van het zaad.

 

4. personeel (schooljaar 2021-2022)

functie? wie? 

directie en coordinerende directeur scholengemeenschap “Kabora”= Wim Van Damme 

co-directie en beleidsondersteuner= An Stinders

Onthaalklas & 1ste kleuterklas = Evy Redant en Pushpam Schellekens

1ste kleuterklas C =Lutgart Van der Meersch samen met Kim Cammermans

2de kleuterklas A = Griet Leye 

2de kleuterklas B = Gwendoline Vanderbeken samen met Lynn Manssens

3de kleuterklas A = Sanne Couckhuyt

3de kleuterklas B = Inge Callebaut

1ste leerjaar A = Marleen De Bosschere samen met Corinne Kennes

1ste leerjaar B = Sigrid Steenhout

2de leerjaar A = Sara Heiremans samen met Shana De Smet

2de leerjaar B = Steffi Cardon

3de leerjaar A = Isabel Van Acoleyen 

3de leerjaar B = Ingrid Van den Neucker (afwezig) – Bapke Van der Elst samen met Laurine Verbruggen)

4de leerjaar A = Ann Rasschaert samen met Shana De Smet

4de leerjaar B = Ann D’Haene

5de leerjaar A = Marina Daeleman samen met Corinne Kennes

5de leerjaar B = Elke Eeckhoudt

6de leerjaar A = Wouter Boelaert

6de leerjaar B = Darlien Bourgeois samen met Shana De Smet

bewegingsopvoeding kleuterschool: Sharon Goossens

bewegingsopvoeding lager onderwijs = Michiel De Pelsmaeker

zorgcoördinator lager = Laura Goemare

zorgcoördinator kleuter = An Baeyens

zorgleerkrachten kleuter= Lynn Manssens en Shana De Smet

zorgleerkrachten lager = Laurine Verbruggen, Elena en Elke Saeys 

administratief medewerker = Anouck Frulleux

onderhoud = Elsie De Moor en Emiljana

opvang INFANO = Micheline, Liesbet en Silke

ICT-coördinator = Erwin Eloot

ICT-ondersteuner en aanvangsbegeleider scholengemeenschap “Kabora” : Michiel Vonck

preventieadviseur = Johan Coppens

 • Snelnieuws

  Dag iedereen,

  Bestel uw maaltijden voor oktober: klik HIER .

  Opgepast: woensdagavond op 29 september worden de bestellingen voor september afgesloten!

  Let op : u kan enkel bestellen voor alle maandagen, alle dinsdagen, alle donderdagen en/of alle vrijdagen.

   

   

 • Kies je klas

 • Statistieken

  • 690196Totale hits:
  • 28Hits vandaag:
  • 117Hits gisteren:
  • 1Bezoekers op dit moment online:
 • Activiteitenkalender

  Klik hier voor onze volledige activiteitenkalender.

 • Nieuwsbrieven

  Email:

 • archieven